castelo

A queda da arrogante

A profecia que estudaremos hoje foi feita pelos profeta Isaías e Jeremias. Só para nos situarmos no tempo, Isaías era…